آسیب شناسی شهری

تالیف:دکتر یوسف درویشی

انتشارات:نشر انتخاب تهران

شابک: 0‏‫ 978-7326-600-80

۴۹۰,۰۰۰ ریال