مطالب اخیر
Card image

مبانی سنجش از دور

۳۹۰,۰۰۰ ریال
Card image

مدیریت در نقشه برداری

۳۹۰,۰۰۰ ریال
Card image

اصولGIS

۳۹۰,۰۰۰ ریال
Card image

درآمدی بر وندالیسم شهری

۲۳۰,۰۰۰ ریال