قوانین و مقررات

1.این سایت صرفا اهداف علمی و پژوهشی داشته و از هر گونه مباحث خارج از علم به دور می باشد.
2.هر گونه بهره برداری از سایت بدون ذکر منبع و ماخذ غیر مجاز می باشد.
3.سایت رسمی بوده و دارای مجوز نشر برخط و نماد الکترونیکی می باشد.