تماس با من

آدرس پستی استان اردبیل، شهر اردبیل، شورابیل ، میدان پلیس ، خیابان دانشگاه ، پلاک 0 ، طبقه همکف ، دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل ، دانشکده علوم انسانی، طبقه دوم ، دفترهیات علمی برنامه ریزی
تلفن همراه 09129362991
تلفن ثابت 04533663214
پست الکترونیکی phddarvishi@yahoo.com
تلگرام شخصی yousef_darvishi@
گروه تلگرامی آرمانشهرگرایان پست مدرنیته armanshahrgerayan@