جغرافیای سیاسی و امنیتی اقوام و عشایر ایران

تالیف: دکتر یوسف درویشی

انتشارات: نشر تهران

شابک: 6-91-7326-600-978

جغرافیای ژئوپلتیک اقوام و عشایر ایران

۴۹۰,۰۰۰ ریال