شهر و اسکان غیر رسمی

تالیف:دکتر یوسف درویشی

انتشارات:نشر انتخاب تهران

شابک: 4‏‫ 82-7326600978

۴۹۰,۰۰۰ ریال