طرح باغشهر با رویکرد پدافند غیر عامل و ژئوپلیتیک شهری ( نمونه موردی شهریار )

دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

۶۰,۰۰۰ ریال